Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Xin liên hệ: 08 626 57489

Đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền

Thương hiệu là tài sản trí tuệ của Doanh nghiệp, thể hiện hình ảnh Doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng. Bảo vệ thương hiệu là điều mang tính sống còn.

TRE Design là đơn vị chuyên tư vấn Bảo hộ thương hiệu cho khách hàng. 

 

Bước 01 - Thiết kế hoặc nhận thông tin Thương hiệu cần bảo hộ.

Chúng tôi sẽ phụ trách phần thiết kế hoặc nhận thông tin từ phía khách hàng (nếu khách hàng đã có Thương hiệu riêng). TRE Design sẽ tư vấn về cách thức chuẩn bị, chi phí trong việc đăng ký Bảo hộ Thương hiệu của khách hàng đối với Cục sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

 

Bước 02 - Chuẩn bị hồ sơ

TRE Design chuẩn bị toàn bộ hồ sơ đăng ký bao gồm cả việc in ấn hồ sơ cho khách hàng xác nhận.

 

Bước 03 - Nộp hồ sơ Bảo hộ thương hiệu

TRE Design đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tình trạng hồ sơ cho Cục sở hữu trí tuệ.

 

Bước 04 - Nhận kết quả thẩm định hình thức đơn

Sau khoảng thời gian 01 - 02 tháng, Cục sở hữu trí tuệ sẽ gửi kết quả thẩm định hình thức đơn đăng ký.

 

Bước 05 - Nhận kết quả thẩm định nội dung đơn

Sau khoảng thời gian 09 - 12 tháng, Cục sở hữu trí tuệ sẽ gửi kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký.

 

Bước 06 - Cấp văn bằng bảo hộ

Thời gian 01 tháng tính từ lúc đơn đăng ký được chấp nhận. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hang cấp Văn bằng bảo hộ thương hiệu cho nhãn hiệu đã đăng ký.

 

TRE Design