Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Xin liên hệ: 08 626 57489

Tin tức

Thanh lap Doanh ngieo

Thanh lap Doanh ngieo

ản dưới luật về an toàn giao thông và xử lý những vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Do đó, hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông là vi phạm pháp luật. Vì vậy, cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền dừng phương tiện để thực hiện xử phạt vi phạm hành chính với ngườ